CZ
PL
KurzySeminářeLektoři
Flamenkeria - Úvod

Ceník

Ceník: podzimní kurzy flamenca - 2024

Kurzovné trimestr

12 lekcí (platnost 3 měsíce)

 

3 900

 Přihlásit se

Ukázková (zkušební) hodina

Nezávazná hodina pro nové zájemce

 

200

 Přihlásit se

Jednotlivý vstup

Pouze na lekce označené jako open class!

 

350

 Přihlásit se

Soukromá hodina

60 minut

 

650

 Přihlásit se

 

Důležité informace:

• Rezervace místa v kurzu nabude platnosti po uhrazení kurzovného.

• Kurzovné můžete uhradit v hotovosti na hodině nebo také převodem na účet. Číslo účtu Vám zašleme po obdržení Vaší přihlášky.

Náhrady tanečních lekcí

Pokud onemocníte nebo se nemůžete dostavit z jiného důvodu, zameškané lekce si můžete nahradit návštěvou jiného kurzu nebo open class lekce podle aktuálního rozvrhu. Stačí nahlásit absenci emailem nebo smskou a domluvit se s administrací školy na termínu náhradní lekce. Pozor, zameškané lekce nejsou přenosné do dalšího období ani na jiné osoby!

Stornovací podmínky

Kurzovné je možno vrátit pouze z vážných zdravotních důvodů: úraz, hospitalizace nebo dlouhodobá nemoc. Za dlouhodobou nemoc se považuje nemoc delší než čtyři týdny. Stornovací poplatek v tomto případě činí 30% ze zůstatku ceny kurzovného.

V případě závažných zdravotních problémů je potřeba požádat o stornování kurzu a vrácení nevyužité části kurzovného před koncem příslušného trimestru. Žádost musí obsahovat kopii lékařské zprávy. Kurzovné vrátíme bud' na účet, ze kterého byla provedena platba. Nebo v hotovosti na recepci školy, pokud jste při přihlášení platili hotově.  

Podrobné informace o stornování, nahrazování a dalších podmínkách účasti v kurzech najdete v našich Obchodních podmínkách.

Uhrazením kurzovného potvrzujete souhlas s výše uvedenými podmínkami!